Vil du maksimere gennemslagskraften i dit forskningsprojekt? En strategisk kommunikationsindsats øger succesraten ved ansøgninger til ekstern finansiering, skaber synlighed de relevante steder og bringer forskningen i spil, så den nye viden skaber værdi i samfundet.

Sammen med forskere definerer vi mål, målgruppe og succeskriterier og former en passende kommunikationsstrategi tilpasset ambitionsniveauet i projektet.

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud på caa@charlotteaabo.com