Kommunikation der forandrer vores adfærd: Et forskningsprojekt om søvn og mobilvaner. Planlagt kommunikationsindsats i samarbejde med DR P3.

41 procent af Danmarks unge får afbrudt deres søvn, fordi de er på digitale medier døgnet rundt. Det kan have helbredskonsekvenser – nu og senere. Præcis hvor alvorligt det det er, undersøger SmartSleep-projektet på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Uafbrudt søvn er en kilde til et godt helbred. Hvis vi derimod tit afbryder vores søvn, så forstyrrer det krop, hjerne og sjæl så meget, at det kan give alvorligt bagslag. Det er den hypotese, professor Naja Hulvej Rod og hendes forskergruppe på Institut for Folkesundhedsvidenskab arbejder ud fra i et stort projekt om unges forbrug af digitale medier og indflydelse på deres søvn.

Sociale medier om natten
Projektet hedder SmartSleep og stiller skarpt på konsekvenserne af vores mobilforbrug om aftenen inden vi skal sove og vores natlige mobilvaner og konsekvenserne af dem. For noget tyder på at mange – især unge i starten og i midten af 20’erne – også er aktive på digitale medier efter, at de har lagt sig til at sove.

”Vi arbejder ud fra en hypotese om, at afbrudt søvn kan betyde, at vi senere i livet kan have øget risiko for at udvikle fedme, få type-2-diabetes og dårligt mentalt helbred”, fortæller Naja Hulvej Rod, der har sat gang i projektet med en Sapere Aude-bevilling.

Dialog med unge borgere er vigtigt led i forskning
I SmartSleep-projektet følger forskergruppen 1000 personer i starten og midten af 20’erne over tre år. De vil få taget blodprøver, målt puls, blive vejet osv. Parrallet og som supplement til forskningsprojektet sættes et borgerinddragende projekt i gang, hvor unge opfordres til at fortælle om deres digitale liv og adfærdsmønstre.

Det et såkaldt citizen science-projekt, også kaldet borgervidenskab eller ’crowd source science’. Her kan almindelige borgere hjælpe med at indsamle data til forskningen.

Forskningsdata via Go’ morgen P3 
Naja Hulvej Rod har gennem et samarbejde med DRs Go’ morgen P3. Hver morgen fået sat fokus på unge, mobiler og søvn. En uge havde programmet søvn og mobilbrug som tema og opfordrede unge i hele landet til at deltage i projektet ved at svare på et spørgeskema. En metode, der viste sig at virke over al forventning.

“For os er det både en ny og spændende måde at indsamle data på, men også en måde at skabe debat og dialog baseret på fakta om en stor og vigtig samfundsudfordring”, siger Naja Hulvej Rod.